Historie club

De Heerder Badminton Club is opgericht op 15 april 1975.
Echter jaren daarvoor was er ook al een groepje mensen badminton aan het spelen in Heerde. Er werd o.a. gespeeld in een zaaltje aan de Kanaalstraat; een locatie die thans door de uitbreiding van Meier Wonen niet meer bestaat.
Dit groepje enthousiastelingen werd steeds groter en dat heeft er toen toe geleid dat er een vereniging is opgericht. In het eerste jaar werden er direct 20 leden ingeschreven.
De allereerste voorzitter was Henk Kloosterziel met als secretaris Gerben Meershoek.

In de beginperiode werd er op diverse locaties gebadmintond. Het eerste jaar werd er 1 avond in de week gespeeld in het vormingcentrum aan de Griftstraat; kort daarna echter ook in de sportzaal van de Schotkampschool, de sportzaal aan de Roggeweg en later ook bij de scholengemeenschap de Heertganck (thans Noordgouw).
Aanvankelijk werd er alleen recreatief gespeeld maar al vrij snel ontstond het idee om ook te gaan deelnemen aan de competitie.
Hiertoe werd de vereniging aangemeld bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en
ook werd er, in de persoon van Fré Blom, een trainer aangetrokken.
Naast de zaaltrainingen werden er in die periode ook buitentrainingen voor alle leden verzorgd. De begeleiding van de recreanten werd toen verzorgd door Tonnie Hulsman, Stef Bekamp en later ook Nel Dijkgraaf.
Gerben Meershoek was naast secretaris ook de eerste competitieleider.
In 1977 debuteerde HBC in de competitie met 2 wedstrijdteams en dat ging vrij redelijk.
De thuiswedstrijden werden gespeeld in het gymlokaal aan de Roggeweg.
Koffie en frisdrank werden door de spelers zelf meegenomen. Dat was een gezellige tijd.
Het aantal competitieteams werd in de jaren daarna geleidelijk uitgebreid. Eerst alleen met seniorenteams, maar later ook met jeugdteams. De laatste jaren nemen er gemiddeld 5 seniorenteams en 3 a 4 jeugdteams deel aan de competitie.
Toch is het recreatieve badminton altijd de hoofdzaak gebleven in onze vereniging.

Door het gebrek aan ruimte werd er vanaf 1978 ook gespeeld in de sportzaal van de Heertganck. In 1978 werd er ook gestart met een jeugdafdeling. Vanaf 12 jaar kon men zich toen als lid aanmelden. De zaalcapaciteit was in die jaren wel een groot probleem , want al bij een ledenaantal van 39 moest er een ledenstop worden ingesteld.
Onder aanvoering van Jan Vermoolen (de toenmalige voorzitter die in 1978 Henk Kloosterziel is opgevolgd) en Gerben Meershoek werd de actie “wij willen een sporthal” opgestart.
Verenigingen werden bijeen geroepen en al gauw bleek dat de belangstelling voor een sporthal vrij groot was.
Via de toen bestaande Sportraad werd e.e.a. aangekaart bij de gemeente. De diverse gemeenteraadsvergadering die aan de bouw van de sporthal werden gewijd, werden druk bezocht. Na een zeer lange periode van onderzoek en besprekingen, waar Jan Vermoolen bij betrokken was of hiervoor zelf het initiatief nam, werd uiteindelijk in 1984 tot de bouw van een sporthal besloten. Toen deze was gerealiseerd heeft onze vereniging ook onmiddellijk speeltijd in de sporhal aangevraagd.
Vanaf het seizoen 1985/1986 stond op donderdag de gehele sporthal en op dinsdag 1/3 gedeelte ter beschikking.
Voor het spelen van de competitiewedstrijden werd zaalhuur aangevraagd voor de zaterdagen. Een situatie die we ook thans nog kennen.
De bouw van de sporthal heeft ook een gunstige invloed gehad op het ledenaantal.
Begin 1985 waren er 106 leden maar een jaar later was dit inmiddels opgelopen tot 172.
De jaren daarna heeft het ledenaantal (behoudens enkele incidentele uitschieters) eigenlijk altijd geschommeld tussen 140 en 150.

Eén keer per jaar werd (en wordt ook thans nog) het clubgebeuren extra onderstreept door het houden van clubkampioenschappen.
Bij de enkelspelen werd er een onderscheidt gemaakt tussen de wedstrijdspelers en de recreanten en later is daar ook een categorie jeugd aan toegevoegd.
Voor de mix wedstrijden werden alle wedstrijdspelers en recreanten door elkaar gehusseld waardoor je van te voren nooit kon bepalen wie er kampioen zou worden.
Aanvankelijk werden de clubkampioenschappen gehouden in de reeds genoemde zalen, maar in 1983 was de belangstelling zo groot dat moest worden uitgeweken naar de Daendelshal in Hattem. Ook in 1984 was dit het geval waarna in 1985 kon worden overgestapt naar de Faberhal.
Om promotie te maken voor onze vereniging werd er in 1977 een demonstratiewedstrijd gehouden in de Schotkampschool.
Ook toen al werd hieraan in de regiokranten aandacht besteed.
In 1983 is middels een schrijven aan de hoofden van de lagere scholen geprobeerd om een instuif te organiseren voor alle zesdeklassers.
Later, in 1985 na de opening van de sporthal, en in 1994 is middels open dagen geprobeerd mensen voor badminton te interesseren; dit alles met wisselend succes.
Vanaf ca. 1990 wordt de promotie in hoofdzaak gemaakt middels artikelen en advertenties in de Schaapskooi en door uitzendingen via de Lokale Omroep Heerde.

Naast het badminton is er in onze vereniging ook altijd ruimte geweest voor andere activiteiten. Zo werd er al in in het seizoen 1977/1978 een bingo-avond georganiseerd.

Ook werd er vaak als afsluiting van de clubkampioenschappen een feestavond gehouden en er is zelfs een heus carnavalstoernooi gehouden.In een later stadium zijn de activiteiten nog uitgebreid met een echtparentoernooi, een ouder-kindtoernooi, nieuwjaarstoernooien en met name de laatste jaren de inmiddels bekende husseltoernooien.

Inmiddels hebben we het 30 jarig jubileum al weer achter de rug en hebben we genoten van een feestavond. kijk in het fotoalbum voor meer foto’s van dit evenement. Ook hebben wij het 35 jarig jubileum in 2010 mogen vieren. Op naar de 40 jaar!