Historie club

De Heerder Badminton Club werd opgericht 15 april 1975. Gedurende de eerste jaren werd gespeeld op diverse locaties in Heerde; Schotkamp school, gymzaal aan de Roggeweg.
Aanvankelijk werd er alleen recreatief gespeeld. Vervolgens ook competitie. Aanmelding volgt bij de Nederlandse Badminton Bond.
Debuut HBC in de competitie van de Bond in het jaar 1977 met 2 senioren competitie teams.

Door ruimte gebrek werd er vanaf 1978 gespeeld in de sportzalen van scholengemeenschap De Heertganck, thans De Noordgouw.
Gebrek aan zaalcapaciteit betekende een ledenstop. Gebrek aan zaalcapaciteit was een structureel probleem, ook voor andere verenigingen.
Opstart actie “Wij willen een sporthal” onder aanvoering van Jan Vermoolen en Gerben Meershoek, beiden bestuursleden van HBC.
Via de toenmalige Sportraad werd de wens voor een hal aangekaart bij de Gemeente Heerde. Een lange periode van onderzoek en besprekingen volgden. In 1984 werd besloten tot de bouw van de sporthal. Realisatie van de bouw gedurende de jaren 1984/ 1985.

Eerste speelseizoen in de sporthal, de Faberhal, gedurende het seizoen 1985/ 1986.
Ledental stijgt na de opening van de hal door meer zaalcapaciteit.
Competitie van jeugd- en senioren teams.
Juni 1993 bezoek van badmintonners uit partnergemeente Balve, Duitsland.
Start competitie van regio teams, oktober 1994.
Oktober 1995; clubblad gaat van A4 – naar A5 formaat.
Viering jubileum 25 jarig bestaan, 15 april 2000 grote feestavond en andere activiteiten.
Uitwisseling met Balve, partner gemeente van Heerde in Duitsland.
Zomer 2000, eerste team senioren gaat spelen in 1e klasse van het district centrum, voor het eerst in ons bestaan spelen we binnen HBC met veren shuttles.
Tijdelijke sluiting Faberhal in verband met MKZ crisis, maart/ april 2001.
Mei 2001, record aantal leden, 197. Totaal van jeugd- en senior leden.
Start uitwisseling badminton – volleybal, HBC – Langhenkel/ HEC, 17 mei 2003.
Badminton overdag gestart, elke woensdag ochtend vanaf 5 oktober 2005.
Ook oktober 2005; HBC start website, www.heerderbc.nl.
September 2006, invoering nieuwe (huidige) tellingsmethode. Tot 21 punten etc.
De website wordt in 2013 in een nieuw jasje gestoken, inclusief de introductie van het nieuwe logo, dat we tot op heden gebruiken. Nieuw logo op onze poloshirts.
Heropening van de sporthal in februari 2014 nu voorzien van een apart gedeelte voor de gymnastiek vereniging en een vernieuwde kantine. De hoofdhuurders presenteren hun sporten in een “open huis”.
Introductie huldiging leden die 25 jaar lid zijn van onze vereniging op ALV maart 2014.
Grootse viering van het 40 jarig bestaan HBC op 11 april 2014 en een speciaal programma voor onze jeugdleden op 18 april 2014.
Clinic verzorgt door een 2-tal badmintontoppers in de Faberhal, september 2014.
Start jaarlijkse wederzijdse uitwisseling met BC Epe, november 2016.
Actieve introductie badminton beoefenen op Koningsspelen 2017 voor de lagere school jeugd gemeente Heerde.
Update van onze website, deze heeft een eigentijdser gezicht gekregen, najaar 2017.
Actueel 2018; naast onze actieve  jeugd – en recreanten spelers, spelen er 4 competitie teams in de Bondscompetitie en 2 teams in de regio competitie.